Regulamin Świadczenia Usługi

1. Definicje
 1. Usługodawca – oznacza firmę Webellian Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa posługującą się numerem NIP: 5213651190, KRS: 0000467757
 2. Usługa – oznacza dostęp do aplikacji internetowej działającej w domenie urlopy.co oraz do aplikacji mobilnej o nazwie Urlopy.co
 3. Pakiet – płatny (zgodnie z Cennikiem) wariant usługi, dający dostęp do większej liczby funkcji.
 4. Użytkownik/Klient – osoba lub firma, która dokonała rejestracji konta i uzyskała dostęp do Usługi.
2. Postanowienia ogólne
 1. Usługa jest dostępna nieodpłatnie w podstawowej wersji.
 2. Pakiet może zostać wykupiony w dowolnym momencie.
 3. Opłata za aktywację Pakietu pobierana jest z góry na wybraną liczbę miesięcy (3 lub 12).
 4. Przyjmuje się, że miesiąc to 30 dni.
 5. Użytkownik ma prawo do dezaktywacji Pakietu lub przejścia na jego niższą wersję. W takim przypadku opłata uiszczona za poprzednio aktywowany Pakiet nie jest zwracana.
 6. Połączenie z aplikacją szyfrowane jest bezpiecznym protokołem SSL.
3. Prawa i obowiązki klienta
 1. Klient zobowiązuje się do korzystania aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem.
 2. Klient ma prawo do usunięcia konta oraz Usługi w dowolnym momencie.
 3. Klient ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 4. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych dostępowych aplikacji.
 5. Dane dostępowe do aplikacji nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 6. Klient zobowiązany jest do zgłaszania błędów w działaniu aplikacji oraz luk bezpieczeństwa do Usługodawcy.
 7. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych firmy/przedsiębiorstwa.
 8. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia danych pracowników szczególnie danych osobowych.
4. Prawa i obowiązki usługodawcy
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do zabezpieczenia danych klientów oraz danych pracowników.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania zapowiedzianych i niezapowiedzianych przerw technicznych w świadczeniu Usługi. W takim przypadku, Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania przerw technicznych w godzinach najmniej uciążliwych dla Klientów.
 4. Usługodawca nie odpowiada za skutki udzielenia dostępu do aplikacji osobom niepowołanym przez klienta.
 5. Usługodawca nie ma prawa do udostępniania jakichkolwiek danych Klientów podmiotom trzecim.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zbierania danych statystycznych z korzystania z Usługi przez Klienta.
5. Ochrona danych osobowych
 1. Dane zgromadzone na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Usługodawcę innym podmiotom.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości dotyczących zmian w działaniu Usługi Urlopy.co oraz innych usług świadczonych przez Usługodawcę.
 3. Połączenie z serwisem Urlopy.co wykorzystuje bezpieczny i szyfrowany protokół SSL.
 4. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 5. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Polityka prywatności i pliki Cookie
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.