Polityka Przetwarzania Danych

Zakres przetwarzanych danych

Dane identyfikacyjne

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres email
  3. Data urodzenia
  4. Zdjęcie

Dane dotyczące zatrudnienia

  1. NIP firmy zatrudniającej
  2. Adres firmy zatrudniającej
  3. Historia zajmowanych stanowisk

Dane dotyczące platformy Urlopy.co

  1. Historia wiadomości dotyczących składanych wniosków urlopowych
  2. Historia logowania

Cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez aplikację Urlopy.co w celu umożliwienia wykonania planowania urlopów.